College wil stoppen met fietspad Houtmanpad

Het college van burgemeester en wethouders heeft 26 november 2013 besloten de gemeenteraad voor te stellen geen fietspad aan te leggen naast het Houtmanpad. Het project heeft op dit moment te maken met een financieel tekort. Daarnaast verwacht de gemeente nog extra kosten en zijn er onzekerheden in de procedures. In het huidige economische klimaat meent het college dat het verstandiger is het project te stoppen. Naar verwachting spreekt de gemeenteraad zich hierover uit op 19 december 2013.

Lange geschiedenis

De mogelijke aanleg van het fietspad kent een lange geschiedenis. In 2002, 2005 en 2007 werden al vier plannen vastgesteld waarin het fietspad voorkwam. Het vormde een onderdeel van het stadsnatuurpark waarover in 2008 uitgebreid werd geparticipeerd. In 2011 besloot de gemeenteraad wegens gebrek aan financiering het stadsnatuurpark voorlopig niet aan te leggen, maar het fietspad wel. Na participatie over het ontwerp vond in 2011 inspraak plaats. Dit leidde tot positieve en negatieve reacties gevolgd door diverse procedures van tegenstanders en de gemeente. Daarmee liepen de kosten op en duurde het langer voor er daadwerkelijk gestart kon worden met de aanleg.

houtmanpad afblazen voorpagina 28:11 houtmanpad pag deel 1 28:11 houtmanpad pagina 28:11 deel 2 houtmanpad pagina 28:11 deel 3

Speak Your Mind

*