Budget Duurzaamheid

Het Ramplaankwartier heeft al de mooie Fablo-centrale met zonnepanelen in de wijk, maar mocht u nog een goed duurzaam plan hebben dan kunnen ook dit jaar weer aanvragen worden ingediend voor het budget voor bewonersinitatieven op de thema’s duurzame energieopwekking en energiebesparing. De deadline is 1 februari. Zie de website van de groene mug voor meer informatie klik hier:

logo groene mugVerder is er een nieuwe pagina op de groene mug: Samen Doen! Met informatie over hoe je samen met andere bewoners aan de slag kunt met het thema duurzaamheid. Onder andere de bewonersinitiatieven.

Speak Your Mind

*