Bijeenkomsten over nieuwe evenementenbeleid

 

De gemeente Haarlem werkt aan een nieuw evenementenbeleid. Evenementen zijn belangrijk voor een stad, ze verbinden inwoners, ondernemers, bezoekers en toeristen met elkaar en zijn economisch van belang. Het nieuwe beleid is gericht op de verduurzaming van evenementen op het gebied van afval, energie, transport en voedsel. Ook wordt ingezet op een betere balans tussen evenementen en de impact op de directe omgeving.

Om evenement en locatie zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten en om afspraken te maken met de omgeving heeft de gemeente zogenoemde locatieprofielen opgesteld. Een locatieprofiel biedt de gemeente Haarlem de mogelijkheid te beoordelen of evenement en locatie bij elkaar passen. De profielen zijn in samenspraak met diverse belanghebbenden als wijkraden en ondernemers tot stand gekomen.

Locatieprofiel in uw buurt

Om bewoners en ondernemers te informeren over de locatieprofielen in hun buurt worden er twee bijeenkomsten georganiseerd. Op 6 december, vanaf 19.30 uur: wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20 en op 7 december, vanaf 19.30 uur Hotel Haarlem, Toekanweg 2. Bewoners en ondernemers zijn van harte welkom om op één van de bijeenkomsten hun mening te geven over de locatieprofielen.

Vervolg

De inbreng wordt waar mogelijk verwerkt in het conceptbeleid. Vervolgens besluit het college van B en W tot vrijgave voor inspraak. De locatieprofielen liggen dan nog zes weken ter inzage, zodat alle belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen.

Lees meer op de pagina Evenementenbeleid. U vindt hier ook de locatieprofielen.

Speak Your Mind

*