Middenduin

Middenduin is een prachtig natuurgebied in het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Het heeft een mooie landschappelijke afwisseling tussen natte duinvalleien, bebost en open duin.

Het gebied kent een rijke cultuurhistorie en is mede daarom een interessant wandelgebied. Het uitkijkpunt De Kamperberg bijvoorbeeld, werd in 1803 gebruikt door het Napoleontische leger. Daarnaast bevindt zich in het gebied een ijskelder waar vroeger stukken ijs werden opgeslagen voor de bewoners van Landgoed Duinlust. Hierin slapen en overwinteren tegenwoordig vleermuizen.

Middenduin dankt zijn naam aan het gehuchtje Middenduin, dat van 1722 tot 1807 aan het eind van de Zanderijvaart heeft gelegen, daar waar nu nog de duinboerderij aan de Zeeweg in het landelijke gebied van Overveen ligt. In vroegere tijden zijn de duinen van Middenduin bedwongen met aanplant van de Corsicaanse den. Een deel van het zand van de Zanderij is midden 19e eeuw afgegraven om de grachten van Amsterdam en Haarlem te dempen. Het zand werd destijds per boot via de Zanderijvaart afgevoerd naar de stad. Rond 1948 stopte de afgravingen en is dit stuk land in gebruik genomen voor de bollenteelt.

blauwtje0012! kieviet0050 bij slangekruid0026

De Zanderij was bollenland tot 1992, maar is nu bloemrijk grasland dankzij bewuste verschraling. Mede door de verhoogde waterstand  zijn er nu bijzondere soorten te vinden zoals de parnassia, moeraswespenorchis en de ratelaar. Ook bijzondere fauna zoekt het gebied op, zoals de ijsvogel die hier weer broedt.

Achter het wildrooster in het begrazingsgebied grazen Schotse hooglanders en in een van oudsher voor het publiek afgesloten duinterrein het Kraansvlak, leven sinds 2007 wisenten.

Middenduin is bereikbaar vanaf de Duinlustweg (beperkt parkeren) in Overveen en vanaf bezoekerscentrum De Kennemerduinen aan de Zeeweg.