Melding leefomgeving

Een klacht of melding over uw directe woonomgeving kunt u aan de gemeente doorgeven via www.haarlem.nl/melding-doen/ of telefoon 14 023 (van 08.30 tot 16.30 uur).

U kunt het ook melden via de buitenbeter app met uw smartphone (makkelijk om een foto bij te voegen)

Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan kapotte straatverlichting, slecht wegdek of stoep, afval op straat, verkeersborden, wegmarkering, verstopte kolken, parkeeroverlast, gevaarlijke bomen.