Alarmnummers

Als u denkt dat elke seconde telt:  politie, brandweer, ambulance: 112

Geen spoed, wel politie:  0900-8844

Geen spoed, wel brandweer: (023) 5159500

Medische hulp

1 >> Eigen huisarts (of vervanger)
tijdens kantooruren 08.00 – 17.00 uur

2 >> Huisartsenzorg / Spoedpost Kennemer Gasthuis
buiten kantooruren: 17.00 – 08.00 en weekend (023) 5453200

Spoedpost noord* : Vondelweg 999, 2026 BW Haarlem
Spoedpost zuid: Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem
* na 22.00 uur kunt u op locatie noord NIET meer terecht voor spoedeisende hulp, wel voor huisartsenzorg.

AED (Automatische externe defibrillator)
In het Ramplaankwartier is een defibrillator aanwezig:

in de buitenkast bij de kapper, Hair Club, Ramplaan 4o.
In de wijk zijn momenteel 20 geregistreerde burgerhulpverleners die kunnen reanimeren (okt 2019). Het streven is dat ca. 1% van het aantal bewoners BHV-ers is. Dus mocht u kunnen reanimeren, geeft u dan op via www.hartslag.nu.

binnen in woon- en zorgcentrum De Blinkert, Rockaertshof 66

 

 

Onderstaand vindt u meer (belangrijke) informatie over de alarmnummers en telefoonnummers van andere hulporganisaties. Leest u deze op uw gemak door voordat er een noodgeval is.

112

Wanneer belt u 112 ?
U belt 112 als er spoedeisende hulp nodig is. Bijvoorbeeld bij een brand, als iemand een hartaanval krijgt of als u getuige bent van een ongeval met gewonden. U belt ook als u getuige bent van een misdrijf omdat de politie de verdachten op heterdaad kan aanhouden. Snel ingrijpen is van levensbelang.

Wat als ik 112 niet kan bereiken?
Het alarmnummer 112 is in principe altijd te bereiken. Toch kan het gebeuren dat u 112 tijdelijk niet kunt bereiken door bv een netwerkstoring of  een stroomstoring in de regio.

> Kunt u 112 met een vaste telefoon niet bereiken? Probeer het dan met uw mobiele telefoon.
> Kunt u 112 niet bereiken met een mobiele telefoon, probeer het dan met een vaste telefoon.
> Lukt het niet bij een medische noodsituatie? Bel dan de huisarts of de huisartsenpost. Sla het nummer van uw huisarts en de huisartsenpost op in uw telefoon.
> Blijf bij het slachtoffer en vraag altijd aan buren en omstanders om te helpen en te bellen.

1-1-2 bellen voor de lol is niet leuk |
Misbruik van 1-1-2 is strafbaar. Bij één keer misbruik of verkeerd gebruik van 1-1-2 krijgt de beller voortaan een sms’je om te wijzen op het misbruik of verkeerde gebruik. Bij meerdere keren volgt een steviger aanpak. De politie kan bij misbruik alle gegevens van het telefoongesprek opvragen bij de alarmcentrale.

Alles over alarmnummer 112: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112

Huisartsenpost en spoedeisende hulp

Beide locaties van het Kennemer Gasthuis hebben een spoedpost. Dat is een combinatie van de huisartsenpost en de spoedeisende hulp. De spoedpost biedt op één plek acute huisartsenzorg én acute ziekenhuiszorg. Spoedeisend betekent dat u zo nodig direct geholpen moet worden en niet de volgende dag of na het weekend.

Eerst bellen
Neem tijdens kantooruren voor huisartsenzorg contact op met uw eigen huisarts of vervanger.

Belt u bij een spoedeisende situatie het liefst eerst op. De medewerkers kunnen u vertellen waar u het best en snelst terecht kunt met uw specifieke probleem. Zo nodig wordt er een afspraak voor u gemaakt of wordt u thuis bezocht door de huisarts.

Brandweer  

Op de website van de brandweer www.brandweer.nl. staan belangrijke en actuele informatie over brandpreventie, hoe te handelen als er brand is, hoe een brandwond te behandelen, enz.
Zowel voor particulieren als bedrijven en instellingen.

Politie 

De website van de politie  www.politie.nl. Hier kunt o.a. digitaal aangifte doen als u slachtoffer van een misdrijf bent geworden.

Wijkagent

Voor niet-spoedgevallen belt u 0900-8844. Als de wijkagent in dienst is, dan wordt u doorverbonden met de wijkagent. Als de wijkagent niet in dienst is dan wordt een terugbelverzoek voor de wijkagent vastgelegd. Voor het Ramplaankwartier is Frank Kathmann de wijkagent: 06-10882560 frank.kathmann@politie.nl

 

Handhaving

Als er in de openbare ruimte een ongewenste situatie is ontstaan kunt u Handhaving bellen (023) 5114950. Klik hier om naar de pagina Handhaving te gaan.

Handige nummers

Sommige nummers zijn gratis, andere zijn lokaal tarief en een aantal telefoonnummers is een vastgesteld bedrag per minuut

• Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld (AMHG): 023-5472999

• Blijf van m’n Lijf:  023-5327825

• Drinkwater PWN:  0800-0232355

• Gemeente, publieksinformatienummer: 023-5115115

• GGD: locatie Haarlem 023-5115900

• Kindertelefoon (dagelijks 14-00-20.00 uur):  0800-0432

• Korrelatie: : 0900-1450

• Meldpunt Leefomgeving, gemeente: 023-5115115

• Elektriciteit en gas, nationaal storingsnummer: 0800-9009

• Handhaving, gemeente: 023-5114950

• Ongediertebestrijding Spaarnelanden:  0900-8477

• Meld Misdaad Anoniem (MMA):  0800-7000

• Nederlandse Kustwacht:   0900-0111

• SOS Telefonische hulpdienst: 023-5471471

• Slachtofferhulp Nederland : 0900-0101

• Sociaal Wijkteam Zuid-West: 023-5430990

• Stadsreiniging, afvalinzameling Spaarnelanden: 0900-8477.   Op www.mijnafvalwijzer.nl is na het invullen van postcode en huisnummer te zien op welke dagen restafval en groente-, fruit en tuinafval opgehaald wordt. Onder scheidingsinformatie staat alle informatie over de verschillende soorten afval, zoals klein chemisch afval, glas, textiel, papier, karton en plastic en hoe dat gescheiden aangeboden kan worden.

 

DIEREN

144 Red een dier:   144

Dierenambulance:  023-5334323

Dierenbescherming:  023-5491400

Stichting voor vermiste en gevonden dieren: 0900-2648334

(Amivedi):

 

Heeft u een toevoeging van een handig nummer, ziet u een onjuistheid van een nummer of is er een wijziging in de gegevens, graag een mailtje naar hanky.stolvoort@gmail.com.